Privatlivspolitik

Oplysningspligt hjemmeside

 

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At NEM-HR ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Martin Rasmussen – Telefon: 31155155 – Mail: info@nem-hr.dk
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at “beskriv kort formålet med behandlingen af personoplysningerne” samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede “abonnementsaftale, kontrakt, bestilling, anden aftaleform, lovgivning eller samtykke”
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er “almindelige, fortrolige eller følsomme personoplysninger – nævn eksempler pr. kategori”
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere “f.eks Skat, Kommune, ATP, Pension, Forsikring, Feriekonto, Barsel.dk, og andre underdatabehandlere”
 • At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende “udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste. Befinder databehandleren sig i et ikke EU godkendt land, så læs mere om dine muligheder på www.datatilsynet.dk”
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger “f.eks. 3 måneder efter abonnementets ophør”, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan “beskriv hvordan personoplysninger kan udleveres og evt. i hvilket format”
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk
GDPR, datasikkerhed, nem-HR

Revision af datasikkerhed

nem-HR får en gang årligt gennemgået datasikkerheden af en uvildig konsulenthus.

Dette gør vi for at sikre at, vi altid at leve 100% op til vores ansvar som databehandler for dig og din virksomhed.

Du kan downloade den nyeste version herunder.

Call Now Button