Oplysningspligt hjemmeside

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At NEM-HR ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Martin Rasmussen – Telefon: 31155155 – Mail: info@nem-hr.dk
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at “beskriv kort formålet med behandlingen af personoplysningerne” samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede “abonnementsaftale, kontrakt, bestilling, anden aftaleform, lovgivning eller samtykke”
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er “almindelige, fortrolige eller følsomme personoplysninger – nævn eksempler pr. kategori”
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere “f.eks Skat, Kommune, ATP, Pension, Forsikring, Feriekonto, Barsel.dk, og andre underdatabehandlere”
 • At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende “udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste. Befinder databehandleren sig i et ikke EU godkendt land, så læs mere om dine muligheder på www.datatilsynet.dk”
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger “f.eks. 3 måneder efter abonnementets ophør”, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan “beskriv hvordan personoplysninger kan udleveres og evt. i hvilket format”
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Revision af datasikkerhed

Nem-HR får en gang årligt gennemgået datasikkerheden af en uvildig revisor.

Dette gør vi for at sikre, at vi altid lever 100% op til vores ansvar som databehandler for dig og din virksomhed.

Du kan downloade den nyeste version herunder.