fbpx

Sygedagpengeforsikring

Bliv kontaktet (Sygedagpengeforsikring)
Sending

Få en samlet pakke med oprettelse af sygedagpengeforsikring samt anmeldelse af sygdom!

Hos nem-HR giver vi dig frihed til at koncentrere din tid og ressourcer på dine spidskompetencer, alt imens vi hurtigt og effektivt giver dig et overblik over dine forsikringsmuligheder vedrørende sygdom.
Vi kan ydermere beregne hvorvidt det kan betale sig for dig at tegne en sygedagpengeforsikring hos staten eller hos et privat forsikringsselskab.

nem-HR kan tilbyde dig:

  • Gratis rådgivning
  • Effektiv service. Vi besvarer 95 procent af vores opkald indenfor 30 sekunder
  • At stå for al din kontakt til det offentlige, således at du undgår at sidde i kø hos din kommune eller andre offentlige instanser

Kan jeg som arbejdsgiver få en sygedagpengeforsikring?

Ja! Som arbejdsgiver kan du tegne en sygedagpengeforsikring, hvor du kan opnå refusion, selv i arbejdsgiverperioden.
Jf. sygedagpengeloven kan mindre virksomheder, hvis lønsum ikke overstiger en nærmere fastsat grænse nemlig tilmelde sig ordningen med sygedagpengeforsikring hos staten og mod betaling af en årlig præmie få ret til refusion fra 1., 2. eller 3. fraværsdag, alt efter investering og virksomhedstype.

Indtast dine forsikringsdata og få din sygdagpengeforsikring nu.
Du kan nemt og hurtigt bestille eller bede om tilbud på sygedagpengeforsikring via vores kontaktformular eller på telefon.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller andet vi skal tage stilling til, kan du med fordel skrive til os på vores chat eller ringe til os på telefon 31 155 155. Vi ser frem til at tage imod din henvendelse!

Det siger kunderne om servicen:


anmeldelses-stjerner

Fokuserer på vores forretning!

Efter vi er startet med at bruge nem-HR, har vi fået fuldstændig styr på vores rutiner med de offentlige systemer.
Nu skal vi ikke længere bruge tid og energi på at forsøge at forstå systemer, men kan fokusere på vores forretning.

Peter Thylander – Thylander Målehåndværk ApS

anmeldelses-stjerner

Super service, altid klar på at hjælpe!

Jeg har kun oplevet NEM-HR som en venlig, serviceminded, fleksibel og kompetent organisation. Vores rådgivere er Thomas og Line.

Rune – Heimdal Privathospital

Få hjælp til Sygeforsikring nu

Vi ringer dig op inden for kort tid

Bliv kontaktet (Sygedagpengeforsikring)
Sending

Ring bare – Tlf. 31 155 155

– Gennemsnitlig svartid 22 sek

Spørgsmål og svar

Enkeltmandsvirksomhed og I/S


Præmie for enkeltmandsvirksomhed & I/S

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring). Disse typer skal kombineres med minimum- eller maksimumsatsen.

Præmiens størrelse

Den årlige præmie for type 1-forsikring fra 3. fraværsdag er pr. år:
Minimumsats    Pr. 1. april 2021 2.395 kr.
Maksimumsats  Pr. 1. april 2021 3.593 kr.

Den årlige præmie for type 2-forsikring fra 1. fraværsdag er pr. år:
Minimumsats    Pr. 1. april 2021 3.703 kr.
Maksimumsats  Pr. 1. april 2021 5.554 kr.

Priserne er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022

Forsikringssats – hvilken er rigtig for dig?

1. eller 3. fraværsdag?
Du kan tegne en sygeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge allerede fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats
• Vælger du minimumsatsen, får du 2/3 af det højeste dagpengebeløb, uanset størrelsen af din tidligere indtægt.
• Vælger du maksimumsatsen, vil udbetalingen af dagpengene blive beregnet på baggrund af din indkomst.

Vi anbefaler typisk vores kunder at vælge maksimumsatsen, hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 150.000 kr. eller mere. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der bliver udbetalt ud fra maksimumsatsen. Udbetalingsbeløbet beregnes ud fra arbejdsfortjenesten. Dette betyder, at det udbetalte beløb, er et beregnet beløb mellem minimum og maksimum ydelsen.

Hvornår er man berettiget til sygedagpenge?

For at være berettiget til sygedagpengerefusion er der fastsat et beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet er, at du inden for det seneste år skal have arbejdet minimum 18,5 time om ugen i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværet i.fbm. sygdom eller barsel. Det er ikke et krav, at du har nogen fast indtægt ved den selvstændige virksomhed, men din kommune kan forlange dokumentation for, at du opfylder beskæftigelseskravet.

Er der ventetid, før forsikringen træder i kraft?

Du vil blive oprettet i forsikringsordningen fra den dato, hvor staten modtager din tilmeldingsblanket. Som udgangspunkt er der en ventetid på seks måneder, før du har fuld ret til sygedagpengerefusion.

Der vil blive givet dispensation for ventetiden, hvis det er et ulykkestilfælde der er baggrund for fraværet. Det samme gælder, hvis du tilmelder dig inden for tre måneder efter ophør af lønindtægt fra anden beskæftigelse, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager eller anden tilsvarende indkomst.

Dækker sygeforsikringen mit barns første sygedag?

Sygedagpengeforsikringen dækker desværre ikke dit barns første sygedag.

Barsel – dækker sygedagpengeforsikringen?

Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende dækker også din barsel. Dette er ekstra relevant i de tilfælde, hvor du har en mindre eller negativ indkomst i din virksomhed, da du med forsikringen er sikret minimum 2/3 af den højeste dagpengesats.

Har du en så høj indtægt, at du fra kommunen er berettiget til højeste dagpengesats, vil dagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende i disse tilfælde være overflødig i forbindelse med barsel.

Hvis du ikke allerede har en sygeforsikring for selvstændige og er du gravid, kan du på normal vis søge om optagelse i forsikringen. I det tilfælde, hvor du opfylder betingelserne for at blive optaget, vil du opnå ret til barselsdagpenge 6 måneder efter optagelsen datoen.

Er forsikringen fradragsberettiget?

Ja, præmien til sygedagpengeforsikringen er blevet fradragsberettiget.

Dette er gældende fra 2015.

Spørgsmål og svar

ApS, A/S og Medarbejderforsikring


Kan jeg som arbejdsgiver tegne denne sygeforsikring?

Det er en forudsætning, at din samlede lønudgift som arbejdsgiver i det foregående år ikke overstiger 1750 x den højeste dagpengesats pr. uge, samt at du som arbejdsgiver har et aktivt CVR-nummer. Derudover må du som arbejdsgiver ikke modtage offentlige midler svarende til mindst 50 % af driftsudgifterne.

Hvad koster sygedagpengeforsikringen?

Præmien for forsikringsordningen udgør i hele 2021 0,99 % af din virksomheds samlede lønudgifter.

Vær opmærksom på at i lønudgiften indgår både A- og B-indkomst.

Hvornår træder sygedagpengeforsikringen i kraft?

Forsikringen træder tidligst i kraft en uge efter, at staten har modtaget din underskrevne tilmeldingsblanket. Dette gælder også selvom din tilmelding først bliver færdigbehandlet senere. Din forsikring har altså virkning, selvom den endnu ikke er blevet færdigbehandlet fra det offentlige.

Det betyder, at du skal huske at anmelde alt sygefravær, også selvom du ikke har modtaget en opkrævning eller bekræftelse på, at du er optaget i forsikringen. Kommunen kan først se, at du er omfattet af forsikringen, når ansøgningen er færdigbehandlet. Når dette sker, vil du få udbetalt alt din sygedagpengerefusion med tilbagevirkende kraft.

Kan jeg ændre beregningsgrundlaget?

Du kan som arbejdsgiver bede om ændring af beregningsgrundlaget for ácontopræmien. Dette kan du gøre ved skriftligt at indsende de ændrede lønsumsoplysninger hvorefter vi sørger for det hele.

Uanset om du får ændret beregningsgrundlaget, bliver din præmie reguleret løbende det følgende år, hvis dine faktiske lønudgifter har været forskelligt fra de tidligere oplyste, der er blevet lagt til grund for ácontopræmien.

Dækker sygeforsikringen barns første sygedag?

Sygedagpengeforsikringen dækker desværre ikke barns første sygedag.

Dækker sygedagpengeforsikringen barsel?

Forsikringen dækker desværre ikke barsel.

Men vi hjælper dig også med dette. læs mere her.

Er sygeforsikringen fradragsberettiget?

Ja, præmien til sygeforsikringen er fuldt fradragsberettiget.

Call Now Button