Sygedagpengeforsikring

Klik her for at indberette fravær

Sygedagpengeforsikring for selvstændige og arbejdsgivere

Som arbejdsgiver kan du tegne en sygedagpengeforsikring, hvor du kan opnå refusion, selv i arbejdsgiverperioden.

Få frihed til at koncentrere din tid og ressourcer på dine spidskompetencer, alt imens vi hurtigt og effektivt giver dig et overblik over dine forsikringsmuligheder vedrørende sygdom.
Vi kan ydermere beregne hvorvidt det kan betale sig for dig at tegne en sygedagpengeforsikring og forklare dig let og enkelt om dine muligheder.

Indtast dine virksomhedsdata her, og få din sygedagpengeforsikring nu

Du kan nemt og hurtigt bestille eller bede om tilbud på sygedagpengeforsikring her

Forsikring data 2021
Har du haft andre indtægter inden for de sidste 3 mdr. *
Sending

Værd at vide

Enkeltmandsvirksomhed og I/S

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring). Disse typer skal kombineres med minimum- eller maksimumsatsen.

Den årlige præmie for type 1-forsikring fra 3. fraværsdag er pr. år:
Minimumsats    Pr. 1. april 2021 2.395 kr.
Maksimumsats  Pr. 1. april 2021 3.593 kr.

Den årlige præmie for type 2-forsikring fra 1. fraværsdag er pr. år:
Minimumsats    Pr. 1. april 2021 3.703 kr.
Maksimumsats  Pr. 1. april 2021 5.554 kr.

Priserne er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022

1. eller 3. fraværsdag?
Du kan tegne en sygeforsikring, der sikrer dig sygedagpenge allerede fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats
• Vælger du minimumsatsen, får du 2/3 af det højeste dagpengebeløb, uanset størrelsen af din tidligere indtægt.
• Vælger du maksimumsatsen, vil udbetalingen af dagpengene blive beregnet på baggrund af din indkomst.

Vi anbefaler typisk vores kunder at vælge maksimumsatsen, hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 150.000 kr. eller mere. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der bliver udbetalt ud fra maksimumsatsen. Udbetalingsbeløbet beregnes ud fra arbejdsfortjenesten. Dette betyder, at det udbetalte beløb, er et beregnet beløb mellem minimum og maksimum ydelsen.

For at være berettiget til sygedagpengerefusion er der fastsat et beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet er, at du inden for det seneste år skal have arbejdet minimum 18,5 time om ugen i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværet i.fbm. sygdom eller barsel. Det er ikke et krav, at du har nogen fast indtægt ved den selvstændige virksomhed, men din kommune kan forlange dokumentation for, at du opfylder beskæftigelseskravet.

Du vil blive oprettet i forsikringsordningen fra den dato, hvor staten modtager din tilmeldingsblanket. Som udgangspunkt er der en ventetid på seks måneder, før du har fuld ret til sygedagpengerefusion.

Der vil blive givet dispensation for ventetiden, hvis det er et ulykkestilfælde der er baggrund for fraværet. Det samme gælder, hvis du tilmelder dig inden for tre måneder efter ophør af lønindtægt fra anden beskæftigelse, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager eller anden tilsvarende indkomst.

Sygedagpengeforsikringen dækker desværre ikke dit barns første sygedag.

Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende dækker også din barsel. Dette er ekstra relevant i de tilfælde, hvor du har en mindre eller negativ indkomst i din virksomhed, da du med forsikringen er sikret minimum 2/3 af den højeste dagpengesats.

Har du en så høj indtægt, at du fra kommunen er berettiget til højeste dagpengesats, vil dagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende i disse tilfælde være overflødig i forbindelse med barsel.

Hvis du ikke allerede har en sygeforsikring for selvstændige og er du gravid, kan du på normal vis søge om optagelse i forsikringen. I det tilfælde, hvor du opfylder betingelserne for at blive optaget, vil du opnå ret til

Ja, præmien til sygedagpengeforsikringen er blevet fradragsberettiget.

Dette er gældende fra 2015.

Værd at vide

ApS, A/S og Medarbejderforsikring

Det er en forudsætning, at din samlede lønudgift som arbejdsgiver i det foregående år ikke overstiger 1750 x den højeste dagpengesats pr. uge, samt at du som arbejdsgiver har et aktivt CVR-nummer. Derudover må du som arbejdsgiver ikke modtage offentlige midler svarende til mindst 50 % af driftsudgifterne.

Præmien for forsikringsordningen udgør i hele 2021 0,99 % af din virksomheds samlede lønudgifter.

Vær opmærksom på at i lønudgiften indgår både A- og B-indkomst.

Forsikringen træder tidligst i kraft en uge efter, at staten har modtaget din underskrevne tilmeldingsblanket. Dette gælder også selvom din tilmelding først bliver færdigbehandlet senere. Din forsikring har altså virkning, selvom den endnu ikke er blevet færdigbehandlet fra det offentlige.

Det betyder, at du skal huske at anmelde alt sygefravær, også selvom du ikke har modtaget en opkrævning eller bekræftelse på, at du er optaget i forsikringen. Kommunen kan først se, at du er omfattet af forsikringen, når ansøgningen er færdigbehandlet. Når dette sker, vil du få udbetalt alt din sygedagpengerefusion med tilbagevirkende kraft.

Du kan som arbejdsgiver bede om ændring af beregningsgrundlaget for ácontopræmien. Dette kan du gøre ved skriftligt at indsende de ændrede lønsumsoplysninger hvorefter vi sørger for det hele.

Uanset om du får ændret beregningsgrundlaget, bliver din præmie reguleret løbende det følgende år, hvis dine faktiske lønudgifter har været forskelligt fra de tidligere oplyste, der er blevet lagt til grund for ácontopræmien.

Sygedagpengeforsikringen dækker desværre ikke dit barns første sygedag.

Forsikringen dækker desværre ikke barsel.

Men vi hjælper dig også med dette. læs mere her.

Ja, præmien til sygeforsikringen er fuldt fradragsberettiget.

Bliv kontaktet af en specialist
Bliv kontaktet (Sygedagpengeforsikring)
Sending

Hvordan kan Nem-HR hjælpe dig?

Hos Nem-HR giver vi dig frihed til at koncentrere din tid og ressourcer på dine spidskompetencer, alt imens vi hurtigt og effektivt giver dig et overblik over dine forsikringsmuligheder vedrørende sygdom.

Vi kan ydermere beregne hvorvidt det kan betale sig for dig at tegne en sygedagpengeforsikring hos staten eller hos et privat forsikringsselskab.

Nem-HR kan tilbyde dig:

  • Gratis rådgivning
  • Effektiv service. Vi besvarer 95 procent af vores opkald indenfor 30 sekunder
  • At stå for al din kontakt til det offentlige, således at du undgår at sidde i kø hos din kommune eller andre offentlige instanser

Tal med Niro

Din specialist i sygedagpengeforsikring

Har du spørgsmål eller andet vi skal tage stilling til, kan du med fordel skrive til os på vores chat eller ringe til os på telefon 31 155 155. Vi ser frem til at tage imod din henvendelse!

Med venlig hilsen

Team Nem-HR

Få en samlet pakke med oprettelse af sygedagpengeforsikring samt anmeldelse af sygdom!

Smart-HR
Indberet
Ring op